Đặt Cược Trực Tuyến HK88

Sản Phẩm

Kệ Selective

Hệ thống kệ Selective là một trong những hệ thống lưu trữ phổ biến nhất trong các dòng kệ với các ưu điểm :
  • Kệ Selective phù hợp để lưu trữ nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau
  • Chứa được các loại hàng hóa nặng, tải trọng kệ từ 1000-4000kg/ tầng kệ
  • Tốc độ xuất nhập hàng nhanh giúp cho việc luân chuyển hàng hóa trong kho một cách hiệu quả
 

 

Kệ Seclective 4
Kệ Seclective 4
Kệ Selective 3
Kệ Selective 3
Kệ Seclective 2
Kệ Seclective 2
Kệ Selective
Kệ Selective